Vážení občané, 

někteří jste v posledních dnech dostali „Stručný průvodce územním plánem“  předložený panem Kvasničkou, který se vetřel do vašich poštovních schránek tři dny před volbami a tváří se  jako seriozní výklad problematiky. Ve skutečnosti jde o souvisle řazené manipulativní hlouposti, na které nemá smysl reagovat polemikou, neboť vše podstatné k tématu již bylo opakovaně řečeno na stránkách Ruchu či aktuálně Našich novin i ve veřejných debatách. 

Je také dobré se podívat na to, co kdo reálně vykonal. Libor Kvasnička - dvaceti lety ve funkcích ošlehaný zastupitel, radní  a bývalý starosta,  svým neodborným zasahováním   do  dosud platného územního plánu v roce 2009 dosáhl  zrušení stavební regulace řady oblastí - městského centra, lokality na Vrážce či lokality Pod lesem. Jeho ovlivňování  tvorby územního plánu potvrdil arch. Starčevič, který územně - plánovací dokumentaci pro Řevnice  připravoval. Pan Kvasnička, v té době radní, se zasloužil zejména o zrušení minimální velikosti stavební parcely se zdůvodněním, že je třeba umožnit bydlení mladým. Proč tento "samozvaný odborník na územní plán" prosazuje dnes pravý opak? 

Právě kvůli zmíněným změnám územního plánu z roku 2009  dnes mohl vzniknout developerský projekt v lokalitě Pod lesem. To je  varování. Nátlakové kroky jako zmíněný „Stručný průvodce“  či aktivními politiky organizované petice jsou předzvěstí dalšího neodborného zasahování do procesu zpracování územního plánu, na jehož konci může vzniknout opět územní plán plný chyb s nepředvídatelnými důsledky. 

Nechme pracovat odborníky na urbanismus a omezme hloupé  či jinak motivované zásahy do plánovací dokumentace. Naprostá většina z nás by se nesvěřila s operací do rukou člověka bez lékařského  vzdělání. Na územním plánu pracují  zkušení odborníci. Díky tomu intenzivní zástavba v Řevnicích nehrozí a současný návrh územního plánu Řevnice nerozšiřuje a naopak zastavitelné plochy výrazně  zmenšuje.

Pro odlehčení a pobavení  text písně Snaživec od Michala Kocába 

"Znal jsem jednoho takovýho chlápka
Co moudrosti moc nepobral
A studu ani kapka a lhal
A přesně jak se říká
Rozum mdlý vůle chabá
Ale touha po novotách veliká
Tak ten pán se o vše nové velmi interesoval
A nebyl to jen pán
Z pána jen klobouk měl
A nemyslel to snad ani zle - starosta
Však bohužel, na co šáh
Tam sto let tráva nerostla“


Ing. Tomáš Smrčka                              Ing. Petr Kozák                    Ing. arch. Alice Čermáková 

Perspektiva pro město                       Naše Řevnice                       TOP 09 a nezávislí

 
 
 

© Copyright NAŠE ŘEVNICE