Pestrý a bohatý život se dá žít i za Prahou. Řevnice jsou na dobré cestě tuto myšlenku naplnit. Za předpokladu, že je povedou lidé s vizí, entuziasmem a plným nasazením. Lidé, kteří v Řevnicích už něco dokázali a kteří místo velkých slov dávají přednost malým, ale soustavným a zásadním krokům. Projekty jako Kůlna, Meandr, Pivovar Řevnice, půjčovna paddleboardů Řevnice a další a další jsou důkazem, že to naše „parta“ kolem Petra Kozáka myslí s povznesením našeho města vážně.

Jít dál a klást si větší cíle však není možné bez propojení radnice a zastupitelů s aktivními občany. Setkávání, diskuze, hledání realistických kompromisů a nakonec společná akce, to je jediný možný způsob, jak uvést věci skutečně do pohybu. Na spolupráci musí být dva. Naše volební číslo 2 lze symbolicky „přeložit“ jako společně. Společně k plnohodnotnému životu ve vzkvétajících Řevnicích.

Nemíníme čekat jen na dotační pomoc zvenčí, chceme se do nových projektů obout i sami, zapojit vlastní invenci a kontakty, neměřit svůj čas věnovaný Řevnicím úředními hodinami. Chceme s maximálním občanským nasazením začít u sebe. Aby se takto daly věci do pohybu, potřebujeme vaši podporu.

PODPOŘTE NAŠE ŘEVNICE

Naši kandidáti : mezi námi najdete řadu kvalifikovaných lidí s bohatými životními zkušenostmi. A budoucnost ? Bez nástupu budoucí generace se to neobejde. Proto se také naše řady rozrostly o jednoho člena Mladého hlasu Řevnic Romana Řezáce a o nejmladšího kandidáta, středoškoláka lesnictví Martina Arnolda. Všechny nás spojuje zájem o společenský život v Řevnicích, a to bez rozbrojů a hádek. Proto i pokládám za přednost, že se zde setkáváme jako reprezentanti tenisu, fotbalu a Sokola. Každý jsme už něco dokázali, ale společně dokážeme daleko více.

 

1. PETR KOZÁK

Řevničan. Budovatel. Starosta Sokola Řevnice. Člověk, který uspěl se svou firmou KV Elektro a který dnes napíná veškeré své úsilí v Řevnicích. Věří totiž, že zde můžeme žít pestrý a bohatý život, povedou-li město lidé s vizí, entuziasmem a plným nasazením. Prostě občané, stejného ražení jako je on sám. Chce to dokázat nejen Občerstvením Kůlna, ale i stavbou Pivovaru Řevnice, společenským centrem Meandr či nově připravovanou Restaurací Corso. 

2. PETR BERGER

V Řevnicích žije od roku 1987.  S podnikáním začal ještě před revolucí, část života pracovně působil v Holandsku. Věnuje se instalatérské a topenářské živnosti v celém Dolním Poberouní. Řevnice zná velmi dobře a díky svým zkušenostem dbá na to, aby se  místo velkých slibů stali Řevnice místem malých skutků.

3. JANA NAVRÁTILOVÁ

Řevnická rodačka. S rodiči emigrovala do zahraničí. V Německu vystudovala medicínu a působí jako zubařka. Má dvě děti a v Řevnicích se angažuje v oblasti sportu. Je předsedkyní LTC Řevnice.
Jejím krédem je aktivní společnost, která se zajímá nejen o sport, ale umí posedět,diskutovat a vůbec mít se společně dobře.

4. ANTONÍN ŠTĚPÁNEK

Programátor a analytik. Testuje software. Řeší komplexnost projektů. V Řevnicích je členem výboru Sportclub Řevnice, jehož členy je celá Antonínova rodina.Je sportovec tělem i duší a má rád lidi, kteří si dokáží najít čas nejen na sport, ale i na společné setkávání.

5. JAN KLIMT

Vystudoval techniku. V Řevnicích se podílel na stavbě domu za lékárnou a pracuje na projektu Corso pod Lipami. Zajímá se o současnou i budoucí podobu Řevnic, která mu leží na srdci nejvíc – tj. urbanismus,
architektura a infrastruktura. Jde mu o to, aby zde lidé mohli žít, ne jen bydlet. Věří, že Řevnice si zaslouží mnohem více, než být jen dalším satelitem Prahy.

6. SILVIE KLEMPEREROVÁ

Narodila se v Praze, ale do Řevnic se přistěhovala již v roce 1988. Trvale tu žije a pracuje.  Kromě jiného aktivně spolupracuje s občanským sdružením Náruč (Modrý domeček) a na projektu Corso Řevnice. V Řevnicích se bude chtít nadále věnovat aktivní podpoře neziskového sektoru.

7. ROMAN ŘEZÁČ

Absolvováním vysoké školy zemědělské dostal příležitost nastoupit do pivovaru Staropramen na Smíchově. Doplnil si vzdělání sládka a připravuje otevření Pivovaru Řevnice.

8. KVĚTA ZAPPOVÁ

Věnuje se správě nemovitostí, vyučuje jazyky a tlumočí. Studuje jógu a aktivně se věnuje sportu: tenisu a lyžování. Podpora sportu a malých živnostníků je to, co chce dát do vínku městu Řevnice.

9. JAROSLAV SVITÁK

Bydlí celý život v Řevnicích, které podporuje jak dobrovolnými aktivitami, tak rodinnou půjčovnou paddleboardů. Pomáhá městu ve věcech veřejných a pevně doufá, že se do Řevnic opět vrátí veřejné sportování, protože Řevnice vždy byly sportovní město s úspěchy a to se bez podpory města neobejde. Jaroslav je dlouholetým členem Sokola Řevnice. Věří ve slušnost, vzájemný respekt a především v ochotu něco udělat pro své město, ve kterém žije.

10. VLADIMÍR KŘIVÁNEK

Profesí elektrotechnik, zabývající se spektrem servisních a výrobních činností silno a slaboproudu. Věnuje se amatérsky hudbě a mototrempskému cestování s kamarády. Jako hlavní téma, kterému se chce věnovat a které má na srdci je problematický stav dopravních komunikací.

11. PAVLÍNA FROŇKOVÁ

Řada spolužáků ji zná pod jménem Říhová. Na rozdíl od změny jména je ale stálou aktivní reprezentantkou řevnického tenisu. Po absovování stavební fakulty ČVUT pracovala jako projektant ve firmě SKANSKA. V současné době pracuje jako nezávislá odhadkyně cen jak rodinných, tak firemních nemovitostí. Je členkou výboru Sportclub Řevnice, který se zaměřuje především na mládež.         A právě v rámci svých aktivit chce přispět k dalšímu rozvoji zázemí pro mládež.


12. PETR TUČEK

V Řevnicích žije od narození. Po vystudování VOŠ nastoupil do Českého statistického úřadu, kde pracuje dodnes. Při zaměstnání ještě vystudoval VŠ se zaměřením na leteckou dopravu. S rodinou bydlí nad hasičárnou, ke které má blízko nejen vzdáleností - je aktivním členem sboru dobrovolných hasičů. Rád by ještě více přispěl k dalšímu dobrému vývoji Řevnic, zejména v oblasti dopravy a stavu komunikací. Nelíbí se mu jen nečinně přihlížet narůstající hustotě provozu bez vize dalšího řešení pro místní obyvatele.

13. KATEŘINA SÝKOROVÁ SEIFERTOVÁ

Kateřinu možná znáte jako místní fotografku, ale ne všichni víte, že již pár let předsedá  místnímu fotbalovému klubu a, nejen se svým manželem, se intenzivně věnují jeho fungování. Klub má kromě týmu dospělých, především 5 týmů juniorských. Jejím zájmem je podpora pohybu a sdružování dětí i dospělých.

 

14. LUCIE ŠAROUNOVÁ

Vyrostla v Řevnicích a následovala svého tatínka do oboru zahradnictví. Oba jsou známi svým pravidelným prodejem gerber a jiného krásného kvítí u obchodního domu COOP, kde budou otevírat malé květinářství.

15. MARTIN ARNOLD

Martin Arnold žije v Řevnicích od svého narození, tedy 20 let. Studuje lesnickou školu v Písku. Naše městečko má velmi rád a ví, chce být aktivně u jeho rozvoje.

 

 

Kontakt:

Petr Kozák: kozak@kvelektro.cz

nebo

© Copyright NAŠE ŘEVNICE